Radovi na projektu "Eko Šolta - ispod i poviše"


S ciljem provođenja Strategije lokalnog razvoja, a za operacije koje podupire FLAG Škoji Općini Šolta je za projekt “Eko Šolta-ispod i poviše” dodijeljena potpora 2022. u najvišem iznosu od 136.713,73 EUR (1.030.001,25) kuna u okviru natječaja koje provodi FLAG, mjera 3. 3 “Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena” FLAG-a Škoji. Ukupna vrijednost svih radova je 220 000 EUR.

Trenutno je u tijeku završna faza šetnice u uvali Piškera te je završeno čišćenje podmorja. Izrađuju se info table te video i foto materijali sukladno prijavljenom i odobrenom projektu.

Doprinos EU sredstava je 85%, a RH 15% navedenog iznosa.

Ovaj hvalevrijedan projekt “Eko Šolta – ispod i poviše” obuhvaća uređenje šetnice u uvali Piškera u Nečujmu i čišćenje podmorja same uvale kako bi se očuvala prirodna baština otoka Šolte, nužna za održiv ekološki, gospodarski razvoj otoka usmjerenog turizmu te sudjelovalo u povećanju dobrobiti izuzetno bogate prirodne i kulturne otočne zajednice područja FLAG-a primjerom dobre prakse.
  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.