Sklopljen Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina za dio katastarske općine Grohote


Dana 19. siječnja 2024.g. Državna geodetska uprava (DGU) , Zagreb, i Općina Šolta sklopile su Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za dio K.O Grohote, odnosno za oko 331 ha. Sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere osigurati će DGU u svom proračunu u 100% iznosu. Za obavljanje poslova nad podacima prikupljenim katastarskom izmjerom Općina Šolta osigurati će prostor sa svom potrebnom tehničkom i komunikacijskom infrastrukturom.

Stručno povjerenstvo, imenovano od strane DGU, provodi postupak javne nabave u svrhu izrade katastra nekretnina. Postupak je u tijeku.

U planu za slijedeću godinu su K.O. Srednje i K.O. Donje Selo.

Navedene katastarske općine nemaju usklađeno katastarsko i gruntovno stanje na svom području, te je realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane i poslovne subjekte. Izmjerom i usklađenjem stanja u prostoru i uspostavom učinkovite zemljišne administracije osigurati će se pravna sigurnost i potaknuti i ubrzati usporeni imovinsko-pravni procesi.

Od svih vlasnika i nositelja prava na zemljištima koje će biti predmet nove katastarske izmjere očekujemo aktivno sudjelovanje i odaziv.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.