Splitsko-dalmatinska županija sufinancira izradu glavnog projekta za rekonstrukciju stare škole u Gornjem Selu


Splitsko-dalmatinska županija sufinancirat će izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za projekt Rekonstrukcije zgrade stare škole u Gornjem Selu u kulturno-turistički centar i to u iznosu 10.000,00 kuna (desettisučakuna).  Ugovor između Općine Šolta i Županije potpisan je 02. prosinca 2019., a  bespovratna sredstva dodijelit će se temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Vrijednost projektne dokumentacije je 23.750,00 kuna, te će korisnik Općina Šolta financirati razliku od 13.750,00 kuna.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.