Susret "Život i djelo don Živana Bezića" održan u Grohotama


U galeriji Bratske kuće u Grohotama s početkom u 18:00 h, u nedjelju 14. srpnja održano je izlaganje posvećeno velikom čovjeku, svećeniku i znanstvniku, don Živanu Beziću. Posebnost ovog susreta je bila u tome što je održan u njegovom rodnom mjestu i na otoku njegova djetinjstva, uz koji je bio iznimno vezan.

Gosti predavači su bili dr. sc. Don Jure Strujić i prof dr.sc. don Mladen Parlov.

Uz mnogobrojne Šoltane koji su prisustvovali ovom prekrasnom i emotivnom događaju, bila je prisutna i rodbina pokojnog don Živana Bezića, župnici don Dalibor Milina i Vinko Beus te je svojom pjesmom uljepšao manifestaciju zbor župe sv. Stjepana u Grohotama. Dr.sc. Jure Strujić predstavio je „Bibliografiju Živana Bezića“, a prof. dr. sc. Mladen Parlov govorio je o teološkoj misli i djelu don Živana Bezića te istaknuo kako je u svom djelovanju sudjelovao u radu mnogih časopisa, među kojima je i šoltanska "Bašćina", čiji je urednik, gospodin Dinko Sule bio prisutan u publici i koji je u više navrata potvrdio ove riječi rekavši kako ga je don Živan poticao na rad i zalaganje za Bašćinu, koja je kako kaže dio šoltanskog identiteta i kako je dao svoj veliki obol istome.

Ideja o ovom susretu u rodnom mjestu don Živana Bezića izrasla je iz znanstvenog skupa održanog povodom desete obljetnice ovog predanog, zanimljivog, svetranog čovjeka kada je načelnik Općine Šolta, gospodin Nikola Cecić-Karuzić pozvao don Mladena Parlova da izlaganje o don Živanu Beziću se održi i na njegovom rodnom otoku. Prisjetio se prof. dr. sc. Parlov i kako je na početku svog profesionalnog puta, kao mladom duhovniku, don Živan mu nosio svaku knjigu na uvid, a prema njemu je gajio duboko poštovanje. Ispričao je i o njemu kao čovjeku te kao predavaču iz svojih studentskih dana. 

"Prekrasno i emotivno", složili su se okupljeni Šoltani te nastavili druženje u dvoru Bratske kuće.

“Zovite nas opet”, rekao je prof. dr. sc. Mladen Parlov.

“I hoćemo, čim nam se pruži nova prilka” u ime Općine Šolta i Kulturno-informativnog centra složila se ravnateljica Marina Garbin te zahvalila prisutnima na dolasku i dragim gostima što su produbili naše spoznaje o životu i djelu don Živana Bezića. Svih su duhovno obogatili posijavši sjeme znatiželje o radu erudita kakav je bio don Živan.

U bibliotekama župnih ureda dostupan je zbronik “Živan Bezić: teologija i pastoral”, kojega su za spomenuti znastveni skup u Splitu priredili zv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić i prof. dr. sc. Mladen Parlov.

Na samom kraju emotivno se voditelj zbora, Nikola Buktenica, zahvalio osnivaču zbora, dragom maestru Anti Škoki koji nas je jučer, nažalost zauvijek napustio.
Zbor se oprostio na svoj način, pjesmom.

Don Živan Bezić, rođen u Grohotama na Šolti, svoje školovanje nastavlja u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu, a filozofsko-teološku izobrazbu u Splitu, Zagrebu i Zadru. Za svećenika je zaređen u lipnju 1945. godine, a prije toga proveo je osamnaest mjeseci, od studenoga 1943. do kraja travnja 1945., u njemačkim koncentracijskim logorima Mauthausen, Redl-Zipf i Dachau.

Kao svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije obnašao službe odgojitelja, župnika i profesora. Poslijediplomski studij iz pastoralne teologije pohađa u Zagrebu i Münchenu, gdje mu je bio profesor glasoviti teolog Karl Rahner. Na Teologiji u Splitu, uz pastoralnu teologiju, predavao je mnoge druge teološke predmete, a bavio se pedagogijom, psihologijom, sociologijom, književnošću, pridonoseći svojim neumornim i plodnim djelovanjem teološkom i humanističkom napretku našega naroda. Na Medicinskomu fakultetu Sveučilišta u Splitu držao je predavanja iz etike te je 1991. imenovan i članom The Academy of Sciences, sa sjedištem u New Yorku, USA.

Napisao je 21 knjigu, a u raznim je časopisima objavio više od 300 znanstvenih članka. Don Živan Bezić, istaknuti poliglot eruditskoga znanja, svojim se opusom ubraja među najplodnije profesore splitskoga sveučilišta.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.