Uprava Podružnice Split Hrvatskih šuma na radnom sastanku s načelnikom i DVD-om Šolta


Danas, 17. kolovoza, su čelnici Uprave Podružnice Split Hrvatskih šuma, voditelj uprave HŠ Podružnice Split, Ante Taraš i upravitelj šumarije Split Ivan Vidosavljević, održali radni sastanak s načelnikom Nikolom Cecićem Karuzićem i predsjednikom DVD-a Šolta Željkom Cecićem te zapovjednikom DVD-a Šolta Josipom Buricom i predsjednikom LU Šolta Nikicom Buktenicom.

Tema zajedničkog radnog sastanka bila je izrada šumsko-gospodarske osnove za otok Šoltu te unaprjeđenje i razvoj protupožarne zaštite putem nadzora i jačanjem mreže protupožarnih putova.

To su mjere zaštite od šumskih požara u šumama mediteranskog područja Hrvatske s posebnim naglaskom na preventivne, tehničke mjere.

Važno je unaprjeđenje postojeće šumske protupožarne infrastrukture: šumske protupožarne ceste, šumske protupožarne prosjeke, vodocrpilišta, priručne akumulacije, osmatračnice, sustavi veza i ostalo s posebnim naglaskom na planiranje, projektiranje i izgradnju šumskih protupožarnih cesta kao posebne kategorije šumskih prometnica, njene osnovne funkcije i posebnosti.

U tijeku su pripreme natječaja s ciljem poboljšanja učinkovitosti šumske protupožarne infrastrukture koje će pomoći u portupožarnoj zaštiti otoka i pridonijeti boljem gospodarenju šumskim područjem.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.