Zainteresiranost građana za cijepljenje


Provodimo anketu s ciljem kvalitetnije organizacije cijepljenja na otoku Šolti. Molimo sve zainteresirane da je ispune kako bismo saznali više o zainteresiranosti građana za cijepljenje kako bi se isto lakše organiziralo.  Anketa je otvorena i anonimna.

Anketa je dostupna ovdje.


Zahvaljujemo!


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.