Zajednički dogovor o upravljanju vodnim sektorom na području vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta


Načelnik Nikola Cecić Karuzić je sudjelovao danas, 14. lipnja, u Splitu na sastanku zajedno s direktorima vodovoda otoka Brača, Hvara, Visa te s gradonačelnikom grada Visa Ivom Radicom i Odvjetničkim uredom Vinka Samardžića na temu upravljanja vodnim sektorom na području vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta te su uputili apel resornom Ministarstvu da izmjenom zakona o vodnim uslugama njihov ispuni zahtjev vezano uz uspostavu 4 isporučitelja vodnih usluga Vis, Brač, Hvar i Omiš.

Prijedlog Uredbe o uslužnim područjma, koji je stavljen na e- savjetovanje, koje traje do 20. lipnja 2023., prema kojem se Vodovod d.o.o. Omiš izdvaja kao jedno samostalno uslužno područje, otoci Vis, Hvar i Brač spajaju se u drugo uslužno područje, a otok Šoltu se i nadalje stavlja u uslužno područje s gradom Splitom, smatraju predstavnici spomenutih područja, a to su i iznijeli u Zajedničkom sporazumu, apsurdnim.

Svi, zasada izuzev otoka Visa, koriste vodu iz uređaja za pročišćavanje u Omišu, koji je zajedno s ostalim magistralnim objektima KVG na kopnu, vlasništvo sva tri JIVU: Vodovoda d.o.o. Omiš, Vodovoda Brač d.o.o Supetar i Hvarskog vodovoda d.o.o Jelsa. Stoga, ne žele da se zanemari prijedlog okrupnjivanja JIVU, dan od Ministarstva zanemari, prema kojem su otoci Hvar, Vis, Brač, Šolta s Omišem spajaju u jedno uslužno područje, koje se opskrbljuje vodom putem jedinstvenog vodoopskrbnog sustava sa zahvatom iz rijeke Cetine.

Stoga, zatražili su od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprave za vodno gospodarstvo) da se uspostavi jedno uslužno područje, koje će uključiti uslužna područja sljedećih jedinica lokalne uprave i samouprave uključujući Općinu Šolta odnosno gradove Omiš, Hvar, Komižu, Stari Grad, Supetar i Vis te općine Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Bol, Jelsu, Milnu, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj i Sutivan, što je kako navode, s obzirom na trenutne odredbe postojećeg Zakona o vodnim uslugama, jedino prihvatljivo i logično rješenje.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.