Završno predstavljanje tri EU projekta ŽUC Split - Obilaznica Stomorska


Načelnik Nikola Cecić Karuzić sudjelovao je danas, 15.12.2023. na završnoj  prezentaciji tri EU projekta Županijske uprave za ceste Split s drugim čelnicima gradova i općina u kojima se projekti provode. Jedan od tri EU projekta je i projekt obilaznice Stomorska.

Više od 3,5 milijuna eura (+26 milijuna kuna) vrijednost je ova tri europska projekta - koji su u svojoj finalnoj fazi - pred samim završetkom ili završeni, kako je i najavljeno (Trogir, Brač, Šolta), a ostatak je sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jedan od navedena tri projekta koji se provodi je i projekt OBILAZNICE STOMORSKA. Ukupna vrijednost projekta je Ukupna vrijednost projekta: 1.469.923,79 EUR, a EU sufinacniranje je u iznosu 1.071.874,61 EUR.

Radovi na projektu su završeni još početkom prosinca, a 20. prosinca bit će obavljen tehnički pregled ceste kako bi se ishodila uporabna dozvola.

Projekti su sufinancirani EU sredstvima iz Kohezijskog fonda, a cilj projekata je izgradnja prometnica za pristup lukama i povećanje kvalitete prometne povezanosti na otocima.

Važno je naglasiti da su sva tri predstavljena projekta sufinancirana iz Kohezijskog fonda što splitsku Županijsku upravu čini vodećom u korištenju europskih sredstava.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.