JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Šolta


Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Šolta

Nekretnina koja je predmet prodaje, oznake kat. čest. zem. 4699 k.o. Gornje Selo, ZK ul. 2100 upisana je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, ukupne površine 550 m2. Sukladno Prostornom planu Općine Šolta predmetno zemljište se nalazi u zoni OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE (Službeni glasnik Općine Šolta br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12 , 09/15, 23/16, 03/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 11/19).

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koji prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje ponuda traje od 17. studenoga 2022. do 01. prosinca 2022. godine.


DETALJI NATJEČAJA


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.