Katastarska izmjera na području Općine Šolta za dio k.o. Grohote


Državna geodetska uprava izvijestila je o provedenom postupku javne nabave, prema članku 2. Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za dio K.O Grohote, te o sklapanju ugovora sa izabranim izvođačem, firmom Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Frana Kresnika 33. 
Uskoro se očekuje početak aktivnosti na provođenja katastarske izmjere i usklađivanju katastarskog i gruntovnog stanja  za dio K.O Grohote, odnosno za oko 331 ha. 

Podsjetimo, sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere osigurati će DGU u svom proračunu u 100% iznosu, a Općina Šolta će osigurati prostor sa svom potrebnom tehničkom i komunikacijskom infrastrukturom za obavljanje poslova nad podacima prikupljenim katastarskom izmjerom.

Vezani članak:
Sklopljen Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina za dio katastarske općine Grohote


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.