Projekt krajobraznog uređenja parka "Đardin u Grohotama


Projekt krajobraznog uređenja parka "Đardin u Grohotama sufinanciran je sredstvima EU, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, pa je tako ovaj projekt EU sufinancirala u 90% dijelu, a Republika Hrvatska 10%.

Projektom krajobraznog uređenja obuhvaćen je park u Grohotama na kat.čest. 714 K.O. Grohote, koja se nalazi unutar granica zone "A" Ruralno kulturno-povijesne cjeline mjesta Grohote. Ima svojstvo kulturnog dobra, zaštićena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i kao takvoj treba joj pristupiti u svim segmentima planiranog krajobraznog uređenja. Osnovni preduvjet za sve faze izrade projekta krajobraznog uređenja jest inventarizacija postojećeg zelenila i izrada elaborata boniteta kako bi se iskazala arhitektonsko - biološka vrijednost   zatečenog zelenog miljea te kako bi se isto u što većoj mjeri sačuvalo, saniralo, revitaliziralo i uklopilo u projektiranu ideju.
Osim hortikulturnih elemenata, Projekt obuhvaća i niz drugih elemenata koji su od presudne važnosti za sveobuhvatno funkcioniranje i doživljavanje cjeline parka, a prvenstveno je riječ o pratećim vrtno-tehničkim i građevinskim radovima, te sustavu automatskog navodnjavanja.
Predloženim krajobraznim uređenjem, postojeći funkcionalno i estetski zapušteni prostor, uredit će se kao javni park, prepoznatljiv i funkcionalan. 

Odluka APPRR-a o dodjeli sredstava Općini Šolta za projekt krajobraznog uređenja parka "Đardin" od 26.05 2021.g.
APPRR i Općina Šolta-ugovor o sufinanciranju od 10.02.2020.g.
Odluka o odabiru projekta- 09.07.2019.g.


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.