Sklopljen Ugovor o darovanju kojim Republika Hrvatska daruje Općini Šolta zemljište za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe Šolta.


Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, zastupano po ministru Darku Horvatu i Općina Šolta, zastupana po načelniku Nikoli Ceciću –Karuziću , dana 15. veljače 2021.godine u Zagrebu, sklopili su Ugovor o darovanju kojim Republika Hrvatska daruje Općini Šolta zemljište za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe Šolta.

Općina Šolta 18. studenog 2019. godine podnijela je Ministarstvu državne imovine, kao pravnom predniku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, zahtjev za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske k.č.zem. 1652 K.O. Srednje Selo, površine 7093 m2 u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Šolta.

Ministar Darko Horvat 18. prosinca 2020.g. donosi Odluku o darovanju tražene nekretnine prema izrađenom Idejnom projektu za kojeg je od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje izdano Mišljenje o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom.

Tako je nakon 15 mjeseci od podnošenja zahtjeva Općina Šolta ovim Ugovorom dobila zemljište u vrijednosti 3.349.000,00 kn (trimilijunaitristočetrdesettisućakuna). Ugovorom je također utvrđeno da Općina Šolta darovanu nekretninu mora privesti namjeni u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora i ne može je koristiti za drugu namjenu.

U tijeku je izrada Glavnog projekta kako bi se ishodila građevinska dozvola, a procijenjena ukupna vrijednost projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Šolta je preko 23 milijuna kuna.

Sve veći broj radno sposobnog stanovništva provodi sve više vremena na radnom mjestu, zatim u putovanju na posao i iz mjesta rada. Životni ritam je sve brži zbog čega nemaju vremena boraviti sa svojim roditeljima ili ih posjećivati radi davanja lijekova, dostave hrane i općenito pomaganja u obavljanju njihovih osnovnih životnih potreba. Mnoge starije osobe i nemaju svojih bližnjih. Općenito tijekom godina broj osoba kojima je potrebna usluga smještaja se povećava i već sada je iznimno veliki broj starijih osoba koje čekaju na smještaj u domove za starije i nemoćne osobe.

Ulaganje u izgradnju ovog modernog Doma, u Srednjem Selu na otoku Šolti, u mirnom okruženju i na svježem otočkom zraku, ulaganje u kvalitetnu uslugu za korisnike i skrb o starijima i nemoćnima, i u nova radna mjesta, od neprocjenjivog je značaja kako za Općinu Šoltu tako i Splitsko-dalmatinsku županiju.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.