ŽUC Split predstavio tri EU projekta od kojih i projekt Obilazanice Stomorska


ŽUC (Županijska uprava za ceste) Split je 27. rujna održala javno predstavljanja tri EU projekta, kojoj su nazočili Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije te gradonačelnici i načelnici i općina i gradova u kojima se projekti provode, tako i u ime Općine Šolta pročelnica Nataša Nazor Jovović.

Više od 3,5 milijuna eura (+26 milijuna kuna) osigurano je za realizaciju tri (3) europska projekta - koji su u tijeku (Trogir, Brač, Šolta), a ostatak sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jedan od navedena tri projekta koji se provodi je i projekt OBILAZNICE STOMORSKA.

Projekti su sufinancirani EU sredstvima iz Kohezijskog fonda, a cilj projekata je izgradnja prometnica za pristup lukama i povećanje kvalitete prometne povezanosti na otocima.

Važno je naglasiti da su sva tri predstavljena projekta sufinancirana iz Kohezijskog fonda što splitsku Županijsku upravu čini vodećom u korištenju europskih sredstava. 


Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.